Vjerujemo da svaka osoba treba da ima pravo i priliku na finansijsku stabilnost, zadovoljstvo poslom, društveni život, zdravlje i sigurnost.

Nastojimo da smanjimo siromaštvo i povećamo kvalitet života pojedinaca i zajednica.